logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka

Biblioteka czynna:

Poniedziałek – 7:30 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:45
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 14:45

Biblioteka SP9 udostępnia zbiory uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły poprzez organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Praca z czytelnikiem, który osiągnął pewien poziom kultury literackiej motywuje nauczyciela bibliotekarza do zapewnienia mu literatury, jakiej od biblioteki oczekuje. Zatem, aby czytelnictwo nie ograniczało się tylko do wypożyczania lektur szkolnych, nasza biblioteka poszukuje różnych dróg, które umożliwiłyby jej rozwój| by rzeczywiście była centrum informacyjnym szkoły.

Dzięki pozyskiwaniu przez bibliotekę różnych funduszy na zakup książek uczniowie bardzo chętnie wypożyczają książki-/nowości rynku wydawniczego/. Biblioteka stara się pozyskiwać różne środki, aby wyjść naprzeciw potrzebom czytelników, zaspokoić ich gusty czytelnicze| dostarczyć im bodźców emocjonalnych instrumentów poznania oraz oferty informacyjnej. Warto podkreślić, iż zapewnienie czytelnikom nowości wydawniczych wpływa na wzrost czytelnictwa w naszej szkole i przyczynia się do pozyskiwania stałych czytelników.

Sukcesywne powiększanie księgozbioru szkolnego podnosi status biblioteki, zwiększa czytelnictwo i wpływa na efektywność zadań programowych realizowanych w szkole.

W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka otrzymała zestaw komputerowy (4 nowe komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne z Europejskiego Funduszu Społecznego) – w związku z tym w bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie codziennie użytkują SCI w bibliotece pod opieką bibliotekarza – opiekuna centrum.