logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Składki na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 składka na Radę Rodziców wynosi 50zł. Może być wpłacana w 2 ratach: 25zł pierwsze półrocze i 25zł drugie półrocze.

Odpowiedzialni za zebranie składek są Skarbicy danej klasy.

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w planie finansowym wydatków. Rozliczenie zebranych funduszy następuje po zakończeniu I i II półrocza.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców (klasowych lub indywidualnych):

ALIOR BANK
10 2490 0005 0000 4500 1742 1301