logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga lat przedwojennych, a dokładnie roku 1936. Wtedy to oddano do użytku budynek szkolny przy ul. Wigury 10. Zajęcia odbywały się w nim do czasu wybuchu II wojny światowej. Szkoła funkcjonowała pod nazwą Szkoły Powszechnej bez przypisanego numeru.

Na czas wojny zajęcia szkolne były przerwane, jednak tuż po zakończeniu działań wojennych znów je wznowiono. Można by mówić o 75- leciu szkoły gdyby nadal funkcjonowała w dawnym budynku. Jednak, gdy po wojennej zawierusze dzieci wróciły do szkoły, okazało się, że budynek jest zbyt mały by je pomieścić. Władze podjęły więc decyzję o budowie nowej, większej i nowocześniejszej szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kaliszu została wybudowana w Kaliszu przy ul. Wigury 13 (obecnie Żwirki i Wigury 13) jako jedna z tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego przypadające w 1966 r. i nazwana – POMNIKIEM TYSIĄCLECIA.

Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał w jej murach 4 września 1966 r. 15 października 1966 r. dokonano odsłonięcia tablicy z imieniem szkoły. Placówka oświatowa otrzymała zaszczytne imię 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej. Żołnierze tej dywizji objęli swym honorowym patronatem szkołę, podarowali wiele cennych pamiątek do Izby Pamięci. 1 września 1989 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wojewódzka Komisja ds. Izb Pamięci Narodowej w Kaliszu przyznała Szkole Podstawowej nr 9 III miejsce w grupie szkół podstawowych w ogólnopolskim Konkursie na najlepszą ekspozycję oraz działalność szkolnych izb pamięci narodowej (1988 – 1989). Dnia 9 maja 1987 r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu otrzymała prawo posiadania sztandaru. Strona główna sztandaru w kolorze granatowym (awers) zawiera graficzny obraz przedstawiający postacie trzech żołnierzy z karabinami przed nimi postać dowódcy z szablą oraz liść laurowy. Nad postaciami widnieje napis SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W KALISZU IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU. Na odwrotnej stronie sztandaru (rewers) znajduje się tkanina w kolorach białym i czerwonym. Na białym tle jest umieszczone godło Polski. Całość obszyto srebrną frędzlą.

Jubileusz 45-lecia szkoły

Jubileusz 45-lecia szkoły miał miejsce 10 lutego 2012 r. Rozpoczęła go uroczysta msza św. z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców, która odbyła się o godz. 9.00 w Bazylice Św. Józefa. Po mszy św. wszyscy przenieśli się do szkoły aby w jej murach obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów nt. II wojny światowej a zwłaszcza 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej (patrona szkoły). Spektakl rozpoczął się głośnymi wybuchami bomb, warkotem lecących samolotów oraz komunikatem radiowym z września 1939r.: „A wiec wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory”. Scenografię przedstawienia stanowił brzozowy las, samotna, żołnierska mogiła usypana z kamieni z drewnianym krzyżem. Uczniowie występowali w żołnierskich mundurach na tle dużego ekranu, na którym były wyświetlane zdjęcia z czasów wojny i okupacji niemieckiej. Całości dopełniła piękna muzyka.

Po części artystycznej, która zapewniła oglądającym mnóstwo wzruszeń goście mieli okazje obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą czasów współczesnych szkoły. Pokazano w niej fragmenty lekcji i zajęć pozalekcyjnych, klasy szkolne, świetlicę, bibliotekę szkolną. Prezentacja pokazała, że szkoła jest sympatyczna, kolorowa i lubiana przez uczniów.

Na korytarzu szkolnym przygotowana była wystawa kronik szkolnych prowadzonych na przestrzeni około 20 lat oraz starych dokumentów szkolnych: protokolarzy rad pedagogicznych, arkuszy ocen sprzed 40 lat oraz fotografii przedstawiających różne wydarzenia z życia szkoły.

Uczniowie mogli zjeść zupę z kuchni polowej, otrzymali także słodkie niespodzianki.

Zaproszeni goście wpisywali się do księgi, która pozostanie w szkolnej bibliotece na pamiątkę tej wspaniałej uroczystości.

 

Hymn szkoły został napisany z okazji 50 rocznicy powstania szkoły i po raz pierwszy był odśpiewany przez całą społeczność szkolną w czasie uroczystego apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (27.04.2018 r.).

słowa i muzyka: Arleta Lis