logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów

Stypendium im. Św. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2020/2021

Uczniów pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na drugi okres roku szkolnego 2020/21 upływa dnia 12.02.2021 r.

Prosimy rodziców o:
– wpisywanie wyjątkowych osiągnięć ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze

– wpisywanie średniej ocen z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (zaokrąglenia zgodnie z zasadą matematyczną)

średnia ocen osiągnięta za pierwszy okres  roku szkolnego 2020/2021 (czyli w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek) :

a)uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.40,

b)uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych – minimum 5.20,

c)uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5.00.

– do wniosku o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II należy dołączyć „Klauzulę informacyjną”.

Dochód w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1800zł. netto na osobę, za styczeń 2021r.

Wnioski do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.