logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów klas IV - VI

Stypendium im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Uczniów pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 22.06.2018 r.

Prosimy rodziców o:
– wpisywanie wyjątkowych osiągnięć ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze

– wpisywanie średniej ocen z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (zaokrąglenia zgodnie z zasadą matematyczną)

– do wniosku o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II należy dołączyć „Klauzulę informacyjną”

 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.