logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów

Stypendium im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2020/2021

Uczniów pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy okres roku szkolnego 2020/21 upływa dnia 26.06.2020 r.

Prosimy rodziców o:
– wpisywanie wyjątkowych osiągnięć ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze

– wpisywanie średniej ocen z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (zaokrąglenia zgodnie z zasadą matematyczną)

średnia ocen osiągnięta na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 ( czyli w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek) :

a)uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.40,

b)uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych – minimum 5.20,

c)uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5.00.

– do wniosku o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II należy dołączyć „Klauzulę informacyjną”

Wnioski do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.