logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z dyrektorem szkoły, wice dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem szkolnym odbywał się poprzez dziennik elektroniczny – moduł wiadomości.