logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski klas IV - VIII

Przewodnicząca: Agata Karolak kl. VIII b
Z-ca przewodniczącej: Amelia Szymkowiak kl. VII b
Skarbnik: Martyna Kurdyk kl. VIII a i Oliwia Rudowicz kl. VII b
Sekretarz: Martyna Jakubowska kl. VIIIb

Poczet sztandarowy:

Chorąży: Mateusz Grzelak kl. VIII a
Asysta: Agnieszka Sztandera kl. VIII b, Paulina Kantorek kl. VIII c

Opiekunki SU:

p. Edyta Szymkowiak
p. Joanna Wasielewska
p. Anna Kliber

Plan pracy samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i szkoły. Będą one dotyczyć pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Są to następujące zagadnienia:

  1. Rozwijanie samorządności.
  2. Akcje charytatywne.
  3. Udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
  4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
  5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
  6. Akcje charytatywne.
  7. Obchody świąt państwowych i szkolnych.