logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski klas IV - VIII

Przewodnicząca: Wiktoria Asperska kl. VIa
Z-ca przewodniczącej: Patryk Płatek kl. VIIa
Skarbnik: Agata Karolak kl.Vb
Sekretarz: Weronika Urban kl. VIa

Poczet sztandarowy:

Chorąży: Bartłomiej Owczarek kl. VIIa
Asysta: Natalia Karolak kl. VIIa, Paulina Naskręcka kl. VIIb

Opiekunki SU:

p. Edyta Szymkowiak
p. Jadwiga Kujawa

p. Joanna Wasielewska
p. Anna Kliber

Plan pracy samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i szkoły. Będą one dotyczyć pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Są to następujące zagadnienia:

  1. Rozwijanie samorządności.
  2. Akcje charytatywne.
  3. Udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
  4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
  5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
  6. Akcje charytatywne.
  7. Obchody świąt państwowych i szkolnych.