logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Zebrania z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

Klasy I – III godz. 17.00, klasy IV-VIII godz. 18.00

  • 11 września 2018 r. (wtorek)
  • 13 grudnia 2018 r. (czwartek)
  • 31 stycznia 2019 r. (czwartek)
  • 23 maja 2019 r. (czwartek)

Dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin spotkań z rodzicami.

Godziny do dyspozycji rodziców:

  • 18 października 2018 r. (czwartek)
  • 15 listopada 2018 r. (czwartek)
  • 21 lutego 2019 r. (czwartek)
  • 28 marca 2019 r. (czwartek)

Dyżur dla rodziców pełniony przez nauczycieli odbywać się będzie w godzinach od 17:00 – 18:00.