logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Zebrania z rodzicami

Rok szkolny 2019/2020

Klasy I – III godz. 17.00, klasy IV-VIII godz. 18.00

  • 19 września 2019 r. (czwartek)
  • 05 grudnia 2019 r. (czwartek)
  • 23 stycznia 2020 r. (czwartek)
  • 21 maja 2020 r. (czwartek)

Dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin spotkań z rodzicami.

Godziny do dyspozycji rodziców:

  • 17 października 2019 r. (czwartek)
  • 14 listopada 2019 r. (czwartek)
  • 27 lutego 2020 r. (czwartek)
  • 26 marca 2020 r. (czwartek)

Dyżur dla rodziców pełniony przez nauczycieli odbywać się będzie w godzinach od 17:00 – 18:00.