logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Zebrania z rodzicami

Rok szkolny 2017/2018

Klasy I – III godz. 17.00, klasy IV-VII godz. 18.00

  • 7 września 2017 r. (czwartek)
  • 23 listopada 2017 r. (czwartek)
  • 25 stycznia 2018 r. (czwartek)
  • 17 maja 2018 r. (czwartek)

Dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin spotkań z rodzicami.

Godziny do dyspozycji rodziców:

  • 26 października 2017 r. (czwartek)
  • 14 grudnia 2017 r. (czwartek)
  • 15 marca 2018 r. (czwartek)
  • 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Dyżur dla rodziców pełniony przez nauczycieli odbywać się będzie w godzinach od 17:00 – 18:00.