logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Zebrania z rodzicami

Rok szkolny 2020/2021

Kontakty z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkoły odbywają się wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny – moduł wiadomości.