logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2020 r.- wtorek
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 15 - 28 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

25 - 27 kwietnia 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.