logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2021 r.- środa
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021 r.

22 grudnia 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

24 - 26 kwietnia 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

02 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.