logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 - 03 listopada 2023 r.

22 grudnia 2023 r.

02 maja 2024 r.

14 - 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024 r.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.