logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 3 września 2018 r.- poniedziałek
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r.
2 stycznia 2019 r.
15-17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.