logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r.- poniedziałek
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 - 03 stycznia 2020 r.
21 - 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

04 - 05 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.