logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie poradni

Ogłoszenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu, ul. H. Sawickiej 3b, zaprasza na:

Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 6 marca 2017r. o godz. 17.00 ( gabinet nr 1) na terenie Poradni.

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny: 62 7460000

wew. 28 – psycholog mgr Wiesława Rymarczyk,
wew. 32 – pedagog mgr Małgorzata Krupińska

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami zachowania.

Przewidywane spotkanie: wtorki godz. 14.30 – 15.30 na terenie Poradni.

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny: 62 7460000 wew. 29 lub 30

Osoby prowadzące: psycholog mgr Anna Czarczyńska, pedagog mgr Izabela Sobocka

Warsztaty dla rodziców dzieci z klas 1 – 3 doskonalące umiejętności wychowawcze.

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny: 62 7460000

Osoby prowadzące: psycholog mgr Wiesława Rymarczyk, pedagog mgr Dorota Prussak

 

Informacja dla rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i wychowawczych.

Strefa zaufania – punkty konsultacyjne i grupy wsparcia dla rodziców

Stowarzyszenie Fajna Szkoła w Kaliszu zaprasza chętnych Rodziców do udziału w dziewiątej edycji programu społecznego „Strefa zaufania”. Dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostaną uruchomione trzy psychologiczno-pedagogicznych punkty konsultacyjne dla rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i wychowawczych.
Punkty będą działały nieodpłatnie od 3 września do końca listopada 2018 roku w godzinach popołudniowych.

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie z wybranym punktem:
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 3B, tel. 62 764 00 00 (dyżuruje psycholog i pedagog);
– Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku ul. Parkowa 1 tel. 62 752 94 47 (dyżuruje pedagog).
Porad udzielają specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Spotkania ze specjalistami w ramach grup wsparcia dla rodziców, które będą odbywały się od września do listopada raz w miesiącu w Kaliszu będą dotyczyły:
I Profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, dopalacze. (wrzesień)
II Co się dzieje z moim ciałem? Jak odpowiadać na trudne pytania zadawane przez dzieci i młodzież dotyczące rozwoju psychoseksualnego. (październik)

III Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży: anoreksja, bulimia, otyłość i inne nieprawidłowości wywołane brakiem akceptacji w grupie, niską samooceną, trudnościami w relacjach w rodzinie. (listopad)

Grupy wsparcia w poradni w Opatówku odbędą się dwukrotnie i będą dotyczyły:

I Uzależnienia behawioralne: od telefonów komórkowych, Internetu, gier komputerowych, telewizji. (wrzesień/październik)

II Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży: anoreksja, bulimia, otyłość i inne nieprawidłowości wywołane brakiem akceptacji w grupie, niską samooceną, trudnościami w relacjach w rodzinie. (październik/listopad)

Daty i godziny oraz miejsce spotkań zostaną podane w późniejszym terminie w osobnych ogłoszeniach.