logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie poradni

Ogłoszenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu, ul. H. Sawickiej 3b, zaprasza na:

Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 6 marca 2017r. o godz. 17.00 ( gabinet nr 1) na terenie Poradni.

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny: 62 7460000

wew. 28 – psycholog mgr Wiesława Rymarczyk,
wew. 32 – pedagog mgr Małgorzata Krupińska

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami zachowania.

Przewidywane spotkanie: wtorki godz. 14.30 – 15.30 na terenie Poradni.

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny: 62 7460000 wew. 29 lub 30

Osoby prowadzące: psycholog mgr Anna Czarczyńska, pedagog mgr Izabela Sobocka

Warsztaty dla rodziców dzieci z klas 1 – 3 doskonalące umiejętności wychowawcze.

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny: 62 7460000

Osoby prowadzące: psycholog mgr Wiesława Rymarczyk, pedagog mgr Dorota Prussak