logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski klas I - III

Opiekun – p. Małgorzata Kaczmarek

Cele Samorządu Uczniowskiego klas młodszych

  • reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III
  • kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów
  • stwarzanie warunków do samodzielności i aktywności
  • realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną
  • uwrażliwienie na potrzeby innych w ramach wolontariatu

Będziemy:

  • rozwijać samorządność i umiejętność współdziałania w społeczności szkolnej i klasowej
  • uczestniczyć w życiu kulturalnym poprzez kontakt ze sztuką i filmem
  • wyrabiać nawyki uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • poznawać naszą rodzinną miejscowość
  • brać udział w uroczystościach państwowych i szkolnych
  • kultywować tradycje i obyczaje rodzinne i szkolne
  • dbać o porządek w klasie i szkole
  • aktywnie spędzać czas i dbać o zdrowie
  • szanować przyrodę i opiekować się ptakami zimą