logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Koło chemiczne

Na zajęcia koła chemicznego uczęszcza 18  uczniów z klasy 7b.

Młodzi chemicy rozwijają  swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę chemiczną, wdrażają się  do bezpiecznej pracy laboratoryjnej, rozwijają umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń  oraz umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, doskonalą  umiejętności pracy w grupach, korzystania z modeli, tablic, wykresów oraz pracują w wirtualnym laboratorium EMPIRIUSZ.

Wykonali wiele interesujących eksperymentów np. kolorowa tęcza, otrzymywanie i identyfikacja wodoru, tlenu i dwutlenku węgla, płonący banknot, sporządzanie i rozdzielanie mieszanin, chemiczne jojo, sztuczny śnieg, chemiczna choinka, hodowali kryształy, ćwiczyli tworzenie schematów budowy atomu. Uczniowie pracują również w  nowoczesnym wirtualnym laboratorium EMPIRIUSZ, który został zakupiony w ramach PROJEKTU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

#LaboratoriaPrzyszłości

Comments are closed.