logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski

Realizacja zadań w I okresie 2018/2019

a) We wrześniu 2018 r. SU wziął udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2018/2019” organizowanej przez „Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty”, podczas której rozprowadzając na terenie szkoły cegiełki zebrano fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, tj. specjalistycznego roweru wspomagającego pracę mięśni nóg (trójkołowy elektryczny i stacjonarny typu Orbitek) dla 15-letniego Łukasza Flis. Głównym celem akcji było kształtowanie pozytywnego stosunku do osób potrzebujących i cierpiących oraz postawy życzliwości i otwartości na problemy drugiego człowieka. Zebrane pieniądze przekazane zostały na konto fundacji.
a) W październiku 2018 r. SU przyłączył się do projektu edukacyjnego UNICEF – „Wszystkie kolory świata”. Głównym celem akcji jest zebranie środków na ratowanie życia dzieci poprzez zakup szczepionek oraz pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. Ponadto zwrócono uwagę na kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Podczas trwania projektu chętni uczniowie zobowiązali się do wykonania charytatywnej laleczki, która zostanie wylicytowana. Finał akcji zaplanowany został na 31.01.2019 r. Zebrane fundusze przekazane zostaną na konto UNICEF Polska.
b) W październiku Samorząd Uczniowski przyłączył się do społecznej zbiórki pieniędzy na budowę pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.
c) W grudniu SU przyłączył się do kampanii charytatywnej „Świąteczne Kartki Dobroczynne” polegającej na sprzedaży kartek świątecznych. Dochód z ich sprzedaży przekazany jest na niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, objętym pomocą programu „Na Ratunek” w Stowarzyszeniu Sursum Corda. Wszystkie zebrane fundusze przekazane zostały na konto fundacji.
d) 8 stycznia 2018 r. SU wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu przeprowadził w naszej szkole kwestę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane fundusze tj. 878,51 zł przekazane zostały na konto WOŚP.
e) Od początku roku szkolnego prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek dla potrzebujących dzieci.
f) We wrześniu SU włączył się do akcji „Sprzątanie Świata”, pod hasłem „Akcja – segregacja”.
g) Przez cały I okres Samorząd zachęcał uczniów do zbiórki plastikowych nakrętek, zużytych baterii oraz zepsutego sprzętu elektronicznego.
h) 27 września 2018 r. SU zorganizował dyskotekę dla uczniów klas 4-8 z okazji Dnia Chłopaka.
i) 20 listopada 2018 r. Samorząd Uczniowski po raz kolejny zorganizował w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli ubrani na niebiesko, a Samorząd Uczniowski umieścił na gazetce ściennej Konwencję Praw Dziecka, z którą zapoznać się mogli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Na zajęciach z wychowawcą przeprowadzone zostały pogadanki. Informacje na ten temat umieszczone zostały również na szkolnej stronie internetowej.
j) 23 listopada 2018 r. SU zorganizował obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
k) 28 listopada 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową dla klas 4-8.
l) 6 grudnia 2018 r. z okazji „Mikołajek” Samorząd zorganizował „Inwazję Mikołajów”, podczas której uczniowie przebrali się w stroje Świętych Mikołajów.

Comments are closed.