logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski klas I - III

Opiekun – p. Małgorzata Kaczmarek

Cele Samorządu Uczniowskiego klas młodszych

 • reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III
 • kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów
 • stwarzanie warunków do samodzielności i aktywności
 • realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną
 • uwrażliwienie na potrzeby innych w ramach wolontariatu

Będziemy:

 • rozwijać samorządność i umiejętność współdziałania w społeczności szkolnej i klasowej
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym poprzez kontakt ze sztuką i filmem
 • wyrabiać nawyki uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • poznawać naszą rodzinną miejscowość
 • brać udział w uroczystościach państwowych i szkolnych
 • kultywować tradycje i obyczaje rodzinne i szkolne
 • dbać o porządek w klasie i szkole
 • aktywnie spędzać czas i dbać o zdrowie
 • szanować przyrodę i opiekować się ptakami zimą