logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II za rok szkolny 2023/ 2024

 

 1. Stypendium przyznawane jest raz w roku, na podstawie ocen za dany rok szkolny.
 • średnia ocen dla uczniów kl. IV-VI – 5,70,
 • średnia ocen dla uczniów kl. VII – VIII  – 5,20.

Oceny należy zweryfikować do dwóch miejsc po przecinku (nie zaokrąglamy ocen w górę). W przypadku uczniów klas 8 należy podać średnią ocen uzyskaną z przedmiotów w danym roku szkolnym, a nie średnią ze świadectwa na zakończenie roku.

 1. Dochód liczony jest z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. (Rodzic do wniosku załącza zaświadczenia o dochodzie za okres od stycznia do maja 2024r.). Kryterium dochodowe wynosi 2400 netto na osobę w rodzinie.
 2. Wnioski składane są najpóźniej do 21 czerwca 2024 r.
 3. Kwota stypendium :
 4. a) w klasach 4-6 szkół podstawowych – 1500 zł
 5. b) w klasach 7-8 szkół podstawowych –  1700 zł
 6. c) w szkołach ponadpodstawowych –  1900 zł
 7. Stypendium nie może być przyznane uczniowi, którego:
 8. wniosek o stypendium posiada negatywną opinię Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,
 9. wniosek o stypendium zawiera dane nieprawdziwe lub niepełne,
 10. wnioskodawca odmówił weryfikacji danych zawartych we wniosku.