logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów

Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania Stypendiów Miasta Kalisz im. Św. Jana Pawła II.

Tekst Uchwały z dnia 25. 11. 2021r. zawierającej  tekst Regulaminu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II znajduje się pod linkiem:  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=9205

 

Najważniejsze zmiany to:

  1. Stypendium przyznawane będzie raz w roku, na podstawie ocen za dany rok szkolny.
  2. Podwyższeniu uległa średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI do 5,70,

dla kl. VII – VIII  pozostaje bez zmiany 5,20.

  1. Dochód liczony będzie z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  2. Wnioski składane są do 30 czerwca danego roku
  3. Podwyższeniu ulega kwota stypendium do:

a)w klasach 4-6 szkół podstawowych – 1200 zł.

b)w klasach 7-8 szkół podstawowych – 1400 zł.

c)w szkołach ponadpodstawowych – 1600 zł.

  1. Stypendium nie może być przyznane uczniowi, którego:

a)wniosek o stypendium posiada negatywną opinię Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,

b)wniosek o stypendium zawiera dane nieprawdziwe lub niepełne,

c)wnioskodawca odmówił weryfikacji danych zawartych we wniosku.