logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów

Stypendium Miasta Kalisz im. Św. Jana Pawła II

W sekretariacie szkoły można pobrać wnioski na Stypendium im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2021/2022.

 

We wniosku wpisuje się średnią ocen osiągniętą za drugi okres  roku szkolnego 2020/2021 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (zaokrąglenia zgodnie z zasadą matematyczną):

a)uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.50,

b)uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych – minimum 5.20.

We wniosku prosimy wpisywać wyjątkowe osiągniecia ucznia lub jego  aktywną postawę społeczną. Wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów.

 

Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2021 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w  czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2021r.

Kryterium dochodowe 2000 zł. na osobę w rodzinie.

Termin składania wniosków do sekretariatu szkoły upływa dnia 25 czerwca  2021 r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stoliku przy drzwiach wejściowych.