logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2022 r. - czwartek
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

07 października 2022 r.

31 października 2022 r.

02 maja 2023 r.

23 - 25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty

07 czerwca 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.