logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Składki na Radę Rodziców

Sz.P.
w związku ze zmianą banku oraz nowym numerem konta obowiązującym od 1 listopada 2022 r., składki na Radę Rodziców proszę wpłacać przelewem na nowy numer konta:

32 1020 2212 0000 5702 0458 0132

PKO BANK Polski

z opisem: SKO Konto dla Rady Rodziców SP nr 9 w Kaliszu

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł. Może być wpłacana w 2 ratach: 25zł pierwsze półrocze i 25zł drugie półrocze.

Za wpłaty gotówkowe w szkole odpowiedzialni są Skarbnicy danej klasy.

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w planie finansowym wydatków. Rozliczenie zebranych funduszy następuje po zakończeniu I i II półrocza.

Konto bankowe w Alior Bank na które można było dokonywać do tej pory wpłat na Radę Rodziców (klasowych lub indywidualnych):
będzie aktywne do końca października 2022 r.

z poważaniem
dyrektor SP9
Emil Jesiołowski