logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Ubezpieczyciel

Ubezpieczenie uczniów

W roku szkolnym 2023/2024 ochrony ubezpieczeniowej udziela InterRisk TU S.A. Składka wynosi 35 zł na rok.

POLISA seria EDU-A/P numer 130082

Uczniowie są objęci ochroną z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków całodobowo przez 7 dni w tygodniu, w okresie od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 r.

Zgłaszanie wypadków

Po zakończonym leczeniu dziecka rodzice zgłaszają wypadek                                           do Ubezpieczyciela:

  • Dzwoniąc na numer 22 212 20 12 / wybrać „1”/
  • lub wysyłając e-mail na adres szkody@interrisk.pl

 

W zgłoszeniu należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Datę urodzenia dziecka
  3. PESEL
  4. Datę wypadku
  5. Opis zdarzenia