logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy

Od września w kaliskich szkołach rozpoczęły się warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy realizowane przez pracowników Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Warsztaty skierowane są dla dzieci z klas szkoły podstawowej. Każde spotkanie jest odrębnym modułem, podejmującym określony temat, trwającym 45 minut. Istotne jest zachowanie kolejności tematów proponowanych w scenariuszu. Realizacja kolejnych obszarów wymaga bowiem skorzystania z wiedzy lub umiejętności, które uczniowie uzyskali w czasie wcześniejszych zajęć. Warsztaty są bezpłatne. Każdy warsztat prowadzony jest przez „dwóch trenerów”- psychologa i pracownika socjalnego. Spotkania warsztatowe wpisują się także w obchody Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, która rozpocznie się od 25 listopada 2017r. do 10.12.2017r. Zajęcia mają na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą poprzez:

  • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
  • rozwijanie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
  • przekazanie uczniom informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
  • dostarczenie informacji dotyczących prawa do zapewnienia pomocy w trudnych sytuacjach.

Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzieci z zaciekawieniem uczestniczą w zajęciach.

Comments are closed.