logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU

 

Ze względu na pandemię rekrutacja będzie przeprowadzona wyłączenie w formie elektronicznej.  

  1. Rekrutacja uczniów do klas 1 na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2021 r. odbędzie się w terminie od 1 do 8 lutego 2021 r. (gdy po zakończonej rekrutacji zostaną w szkole wolne miejsca, będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie od 8 marca do 10 marca 2021 r.).
  1. Aby zapisać dziecko do szkoły, rodzic kandydata zobowiązany jest do zalogowania się do sytemu informatycznego NABO dostępnego na stronie internetowej https://sp-kalisz.nabory.pl/ i wypełnienia wniosku elektronicznego.
  2. Po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listy kandydatów zawierającej ułożone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska przyjętych i nieprzyjętych, wraz z adnotacją o dacie jej wywieszenia i informacją o liczbie wolnych miejsc, którymi szkoła jeszcze dysponuje.
  3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną również udostępnione indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie
    https://sp-kalisz.nabory.pl/ po zalogowaniu się do systemu
    za pomocą utworzonego przez siebie unikatowego loginu i hasła.