logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Wycieczka do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

20 czerwca 2017r. uczniowie klasy 4a pod opieką wychowawcy pani Moniki Raniś i pani Anny Kliber uczestniczyli w wycieczce po najciekawszych terenach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Głównym celem wycieczki było bliższe poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwszym punktem zwiedzania był Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, gdzie uczniowie wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentacje na temat różnorodności flory i fauny NPK. Następnie Pani przewodnik wykorzystując tablicę pt. „Leśny koncert” zapoznała uczniów z głosami wydawanymi przez zwierzęta. Potem można było obejrzeć ciekawą ekspozycję zwierząt oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących różnorodności i fizjologii życia tych mieszkańców parku. Na podsumowanie zdobytych wiadomości odbył się quiz. Dalsze zajęcia odbyły się w dolinie rzeki Warty. Zasadniczym elementem decydującym o charakterze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego jest Pradolina Warszawsko – Berlińska. Powstała ona u schyłku ostatniego zlodowacenia na skutek żłobienia powierzchni ziemi wodami topniejącego lodowca. Obecna dolina jest więc korytem dawnej, potężnej i szerokiej na kilka kilometrów rzeki. Współcześnie rzeka Warta osiąga w obrębie Parku zaledwie kilkadziesiąt metrów szerokości. Meandrując pozostawiła ona w dolinie liczne starorzecza i smugi, otoczone dziś rozległymi łąkami i pastwiskami, wśród których odnaleźć można liczne wydmy.

Nad rzeką uczniowie rozpoznawali rośliny o liściach pływających : grzybienie białe i grążele żółte (chronione) oraz roślinność szuwarową budowaną przez trzcinę, mannę mielec, turzycę zaostrzoną, tatarak i strzałkę wodną. Starorzecza zamieszkują liczne zwierzęta, przede wszystkim ptaki. Gniazda w szuwarach zakładają bąki, gęsi gęgawy, żurawie, rybitwy czarne, śmieszki, łyski, kureczki zielonki i nakrapiane, kokoszki, błotniaki stawowe. Przewodnik ustawił specjalną lunetę, przez którą oglądaliśmy ptaki w gniazdach na wodzie. Nadwarciański Park Krajobrazowy jest częścią Doliny Warty, uznanej za ostoję ptaków o randze międzynarodowej. Na terenie Parku stwierdzono ok. 240 gatunków ptaków, z czego ok. 150 lęgowych. Dalszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie pocysterskiego klasztoru i kościoła w Lądzie, którego budowę rozpoczęto w 1651 roku na murach dawniejszego, gotyckiego kościoła. W klasztorze odwiedziliśmy średniowieczne oratorium z freskami. Po obiektach oprowadzał nas salezjanin z Wyższego Seminarium Duchownego. Przed odjazdem zwiedziliśmy jeszcze rekonstrukcję grodu słowiańskiego i na chwilę zatrzymaliśmy się przed edukacyjną ścianką dla pszczół. Przyszedł czas na pożegnanie z gościnnym Ośrodkiem Edukacji oraz Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym. Z pewnością wrócimy tutaj w przyszłości!

Monika Raniś

Comments are closed.