logo
Biuletyn Informacji Publicznej

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU

Od 26.02.2024 r. – składanie zgłoszeń przez rodziców uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Wymagane dokumenty:
– zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ (zgłoszenie internetowe będzie możliwe od 26.02.2024 r.)
– zgłoszenie elektroniczne po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły (od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 14.30)

Pytania prosimy kierować telefonicznie 62 502-11-95 lub mailowo: sp9sp9@poczta.onet.pl

Po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listy kandydatów zawierającej ułożone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska przyjętych i nieprzyjętych, wraz z adnotacją o dacie jej wywieszenia.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną również udostępnione indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://sp-kalisz.nabory.pl/ po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie unikatowego loginu i hasła.

Comments are closed.