logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 harmonogram rekrutacji będzie wyglądał następująco – informacje szczegółowe na zdjęciu.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny dotyczy:

  1. Wszystkich dzieci, które kończą 7 lat ( urodzone w 2013 r.).
  2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat jeżeli:
  • zrealizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Comments are closed.