logo
Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT EKOLOGICZNY “MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”

Od października 2018 r. do końca marca 2019 r. uczniowie kl.5-7 pod opieką pani Moniki Raniś przygotowywali prace projektowe na OGÓLNOPOLSKI KONKURS “MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY” zorganizowany przez Fundacje Chlorofil.

Cele projektu: kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i ZSEE. Koordynatorem projektu została pani Monika Raniś.
 
Ewaluacja: ocena pracy uczniów, samoocena uczniów, prezentacja wytworów uczniów.
 
Efekt rzeczowy i ekologiczny: Uczniowie nabyli nowe wiadomości i umiejętności na temat recyklingu papieru, szkła i plastiku. Dowiedzieli się: co to jest zasada 3R, dlaczego walczymy z tworzywami sztucznymi w morzach i oceanach, jakie znaczenie ma magnez w organizmie człowieka, jakie zastosowanie we współczesnej technice? Powstała też wystawa prac – nowoczesnych robotów (np. do sprzątania, oczyszczania powietrza, pomocy w domu), które są wykonane z materiału nadającego się do recyklingu.
Uczniowie zebrali surowce wtórne: makulaturę, baterie, ZSEE i plastikowe nakrętki.
Wzrosła znacznie świadomość ekologiczna naszych uczniów i ich rodziców, która przejawia się chociażby tym, że z zaangażowaniem podejmują się konkretnych działań w środowisku.
Informacja o zakończeniu Konkursu „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”, oraz o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej najpóźniej w dniu 30 czerwca 2019 r.
Całe przedsięwzięcie zostało zakończone sukcesem, a cele projektu zostały zrealizowane.
Comments are closed.