logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta zajęć dla uczniów

OFERTA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

 Organizator: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

Współorganizatorzy: Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, MKS Kalisz  

Kontakt ws. zajęć: p. Monika Krymarys, tel: 62 757 32 67, mail: sekretariat@osir.kalisz.pl ;

 1. Norbert Gałązka, tel: 726 516 812, mail: norbert.galazka@kkskalisz.com.pl (zajęcia piłkarskie)

Miejsce odbywania zajęć:

 1. Boiska treningowe Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 – tylko w poniedziałek 08.04.2019
 2. Boisko przy ul. Tuwima 2 (Majkowskie Wembley)
 3. Boisko stadionu przy ul. Wał Matejki 2-4
 4. Hale sportowe przy ul. Łódzkiej 19 i 29
 5. Boisko ORLIK przy ul. Granicznej 56
 6. Hala Arena Kalisz przy ul. Wyszyńskiego 22-24

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 14:00 dla uczniów klas 4. szkoły podstawowej i starszych

Charakterystyka zajęć: Zajęcia rekreacyjno-sportowe,  gry i zabawy. Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz  przygotuje zajęcia piłkarskie prowadzone przez trenerów grup młodzieżowych i zawodników pierwszego składu zespołu.

 

Organizator: Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Kontakt ws. zajęć: p. Małgorzata Pomykała, tel: 62 7664340, mail: galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

Miejsce odbywania zajęć: OKP „Wieża Ciśnień” przy ul. Górnośląskiej 66a

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 13:00 dla uczestników powyżej 12 roku życia; maksymalna liczba uczestników: 15

Charakterystyka zajęć: Zajęcia związane z edukacją plastyczną, które będą prowadzone przez Michała Bugzela i Agatę Rogozińską. Celem będzie nauka rysunku, oraz wzbudzanie zainteresowania rozmaitymi dziedzinami artystycznymi jak malarstwo, rysunek, rzeźba. W pierwszej, teoretycznej części zajęć, prowadzący przedstawią uczestnikom podstawowe pojęcia z zakresu dziedziny plastyki, takie jak: perspektywa, linia, kreska, walor, kontrast itp. Druga, praktyczna część, to praca indywidualna i grupowa związana z rysowaniem węglem, ołówkiem czy tuszem. Wśród wykorzystywanych materiałów dydaktycznych znajdą się papier, kredki, ołówki, tusze, pędzle itp.

 

Organizator: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Kontakt ws. zajęć: p. Ewa Cierniak, tel: 62 767 40 81, mail: galeria@tarasin.pl

Miejsce odbywania zajęć: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina przy pl. św. Józefa 5

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się dla uczestników powyżej 15. roku życia w godzinach określonych w charakterystyce zajęć

Charakterystyka zajęć:

 1. Oprowadzanie po wystawie „Obiekty” Przemysława Trześniaka oraz pokaz video „The Ghost” duetu Combi Cats w Galerii Pulsar. Oprowadzanie rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie między 8:00 a 15:00, trwać będzie 45 minut i przeprowadzane będzie w grupach o liczebności od 2 do 30 osób.
 2. Prezentacja filmu o życiu i twórczości Jana Tarasina w Galerii Pulsar o godzinie 12:00. Pokaz filmu z wprowadzeniem trwać będzie 45 minut i przeprowadzany będzie dla grup o liczebności od 2 do 15 osób.
 3. Pokaz filmu „Pokolenie pieniądza” w ramach projektu „Kino dla Sztuki”. Pokaz trwa 104 minuty i przeprowadzony będzie dla grupy o maksymalnej liczebności 30 osób tylko 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00.

 

Organizator: Filharmonia Kaliska

Kontakt ws. zajęć: p. Ewa Szumna, tel: 62 757 07 48 lub 604 196 895, mail: fk@filharmoniakaliska.pl

Miejsce odbywania zajęć: Aula Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przy ul. Nowy Świat 28-30

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się 11 kwietnia 2019 roku w grupach maksymalnie 50-osobowych i rozpoczynają się o godzinach: 8:55, 10:40 lub 11:55. Chęć uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie, najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.

Charakterystyka zajęć: Filharmonia Kaliska oferuje udział w otwartej próbie orkiestry

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Kontakt ws. zajęć: p. Agnieszka Herszel, tel: 62 767 25 21, mail: mdk@um.kalisz.pl

Miejsce odbywania zajęć: Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się w godzinach 9:30 – 12:00 i przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych niekorzystających ze świetlicy w szkołach dla grup 25-osobowych.

Charakterystyka zajęć: Zajęcia mają charakter świetlicowy. Dzieci przyprowadzają i odbierają rodzice lub opiekunowie – wymagane jest podanie danych i podpisanie formularza

 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Kontakt ws. zajęć: p. Arkadiusz Błaszczyk, tel: 62 753 02 63, 62 753 14 92

Miejsce odbywania zajęć: Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu przy  ul. Legionów 66

Inne istotne informacje: Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych  i odbywać się będą w grupach maksymalnie 30-osobowych w godzinach określonych  w charakterystyce zajęć

Charakterystyka zajęć:

 1. Godziny 10:00-10:45. „Z Kalisza do Kamerunu. Stefana Szolca-Rogozińskiego podróż niezwykła” – prezentacja multimedialna + prelekcja
 2. Godziny 11:30-12:30. „Biblioteka przestrzenią młodego człowieka” – zajęcia z przysposobienia czytelniczego + prezentacja zbiorów specjalnych
 3. Godziny 13:00-14:00. „Metamorfozy miasta” – prezentacja multimedialna o historii Kalisza + prelekcja

 

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera

Kontakt ws. zajęć: p. Barbara Karpińska, tel: 62 757 16 86, mail: sekretariat.muzyczna@wp.pl

Miejsce odbywania zajęć: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera przy pl. Jana Pawła II 9

Inne istotne informacje: Zajęcia rozpoczynają się o godzinach 9:00, 10:30, 12:00 i 13:30.

Charakterystyka zajęć: Szkoła zaprasza na koncerty w wykonaniu swoich uczniów połączone z prezentacją instrumentów i zwiedzaniem gmachu. Długość trwania każdego koncertu oraz prowadzenie dostosowane do wieku danej grupy dzieci.

 

Organizator: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Kontakt ws. zajęć: p. Kalina Grabińska, tel: 669 996 644

Miejsce odbywania zajęć: Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu przy ul. Bolesława Pobożnego 87

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00-14:00 i są płatne (15 zł za 5h zajęć)

Charakterystyka zajęć: Warsztaty i zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu

Comments are closed.