logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na rok szkolny 2019/2020


Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego - rozpoczęcie Termin postępowania rekrutacyjnego - zakończenie Termin postępowania uzupełniajacego - rozpoczęcie Termin postępowania rekrutacyjnego - zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 marca 29 marca 6 maja 8 maja
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzajacych spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 kwietnia 3 kwietnia 9 maja 10 maja
Podanie do publicznje wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia 17 kwietnia 17 maja 17 maja
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24 kwietnia 26 kwietnia 21 maja 22 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30 kwietnia 30 kwietnia 23 maja 23 maja

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Comments are closed.