logo
Biuletyn Informacji Publicznej

KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

Nicolaus Copernicus: Stopping the Sun to Move the Earth.

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika.

9 i 10 marca na lekcjach języka angielskiego i matematyki uczniowie klasy 5a i 8b wzbogacili swoją wiedzę na temat najbardziej znanego astronoma i matematyka Mikołaja Kopernika.

Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie rozwijali umiejętności językowe w ramach wszystkich kompetencji językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Biografia i opis obserwacji nieba wprowadziły uczniów do dalszego poszerzania wiedzy matematycznej. Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe łączące różne działy matematyki. Rozwijali umiejętności wykorzystania i interpretowania danych oraz modelowania matematycznego.

Korelacja międzyprzedmiotowa miała na celu kształtowanie szacunku wobec dorobku renesansu oraz jej wkładu w rozwój nauki i cywilizacji.

 

Comments are closed.