logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Innowacja pedagogiczna „Nauczanie przez programowanie”

W ramach innowacji pedagogicznej „Nauczanie przez programowanie” w I okresie odbywały się zajęcia z wykorzystaniem robota do nauki programowania na kółku informatycznym w kl. 7b i zajęciach informatycznych w kl. 2a.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem robota True True. Na zajęciach zastosowano metody aktywizujące i techniki twórcze przy zastosowaniu robotów do nauki kodowania i programowania, tablicy multimedialnej, zgodnie z zasadą stopniowania trudności i nauki przez zabawę.
Włączenie programowania do edukacji wczesnoszkolnej pozwoliło na lepsze nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.
Uczniowie bardzo angażowali się podczas zajęć, cieszyli się z każdego drobnego sukcesu, przygotowywali karty do samodzielnego programowania z wykorzystaniem robota, potrafią współpracować w grupie i dzielili się zdobytymi umiejętnościami z innymi.
 
Comments are closed.