logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Gazetka świetlicowa “Świetliczek”

W bieżącym roku szkolnym wychowankowie świetlicy rozpoczęli redagowanie gazetki, której pierwszy numer ukazał się 29 września 2017 roku. Czasopismo zawiera stałe rubryki tematyczne, w których uczniowie prezentują swoje talenty plastyczne, językowe, poetyckie, a także ciekawostki z życia świetlicy, humor i rozrywkę.

We wrześniu wychowankowie składali swoje propozycje dotyczące nazwy gazetki. Spośród wielu interesujących pomysłów wygrał tytuł zaproponowany przez uczniów klasy 1a „Świetliczek”.
Praca przy gazetce daje uczniom wiele satysfakcji, bowiem mają oni możliwość wyrażania siebie, prezentowania swoich zainteresowań i talentów. Redagowanie pisemka pozwala także wykazać się pomysłowością, poszerzyć umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej, rozwinąć zdolności plastyczne, literackie i językowe. Ponieważ jest dziełem zespołowym, uczy współpracy w grupie, natomiast obowiązki związane z przygotowywaniem kolejnych materiałów pozwalają rozwijać w dzieciach poczucie odpowiedzialności oraz kształtować kreatywność.

Comments are closed.