logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat Szkoły Niepodległej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2018 Rokiem dla Niepodległej Z tej okazji Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspólnie z MEN ogłosił ogólnopolski konkurs dla szkół „Szkoła Niepodległej”.

Celem konkursu było wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolności, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była doskonałym momentem, by podjąć się współcześnie chyba najważniejszego dla naszej Ojczyzny zadania – budowania Wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań. Wspólnoty, w której należy dbać o łączące więzi, pielęgnować wzajemne zaufanie.

Szkoła wybierała zadania w każdej z pięciu ścieżek edukacyjnych: łącznie do wykonania było siedem zadań

  • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – polegający na zaangażowaniu uczniów w różne formy obchodzenia świąt 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.
  • Szlak Współtwórców Niepodległości – polegający na wydobyciu na światło dzienne lokalnych działaczy i społeczników, nauczycieli, lekarzy, ludzi kultury – słowem bohaterów drugiego planu zasłużonych dla odzyskania niepodległości.
  • Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku i pamięci, popularyzację wiedzy o nich w lokalnej społeczności oraz otoczenie ich stałą opieką we współpracy z samorządem.
  • Szlak Dróg do Niepodległości – polegający na ukazaniu różnorodnych dróg prowadzących do odzyskania niepodległości (wśród zadań m.in. nawiązanie kontaktu z Polonią, zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości, czy zorganizowanie wystawy o lokalnym wkładzie w niepodległość).
  • Szlak Pierwszych Dni Wolności – polegający na odtworzeniu na podstawie doniesień historycznych, lokalnych archiwów i wspomnień mieszkańców, jak wyglądały pierwsze dni po odzyskaniu niepodległości w lokalnej społeczności.

Certyfikat został odebrany w Sejmie Rzeczypospolitej dnia 08.02.2019 przez nauczyciela historii Daniela Szumskiego, na uroczystej gali, gdzie swoją obecność zaznaczyli Premier M. Morawiecki, Marszałek Senatu S. Karczewski, Marszałek Sejmu M. Kucharski.

Wszystkie zadania wykonane przez szkołę można zobaczyć na stronie internetowej.

Comments are closed.