logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Apel wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka

Drodzy Rodzice!

Wiele wskazuje na to, że 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się strajk w oświacie. Niestety z informacji przekazanej nam przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, organizatora strajku, wynika, że aż 35 z 49 kaliskich jednostek oświatowych weźmie udział  w akcji protestacyjnej. Forma strajku polegająca na całkowitym powstrzymaniu się wykonywania pracy, zarówno przez nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych oznacza, że nie będą odbywały się nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także zajęcia świetlicowe (opiekuńczo-wychowawcze).

Niestety, przy tej skali protestu Miasto nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom, dlatego musicie Państwo potraktować tę sytuację jako nadzwyczajną – w której dziecko będzie musiało spędzić czas poza szkołą lub przedszkolem. Dyrektorzy dopiero w poniedziałek dowiedzą się ilu nauczycieli przystąpi do strajku Z danych referendalnych wynika, że będzie to prawie 90% pracowników.

Miejskie jednostki oświatowe, które nie wezmą udziału w strajku to: Przedszkola nr 1, 9, 12, 18, 19, 28 i 30, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zespoły Szkolno Przedszkolne nr 2 i 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 20. Pozostałe szkoły i placówki oświatowe zostały powiadomione przez ZNP o rozpoczęciu bezterminowego strajku od dnia 8 kwietnia 2019 roku.

Niektórzy dyrektorzy będą mogli zapewnić niewielkiej liczbie dzieci opiekę na czas strajku na terenie placówki, delegując do świetlicy nauczycieli niestrajkujących. Mogą też sami jako nauczyciele podjąć opiekę nad grupą do 25 dzieci. Natomiast nie jest możliwe delegowanie pracowników z innych jednostek oświatowych lub prowadzenie zajęć opiekuńczych przez osoby niebędące nauczycielami. Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do dyrektorów szkół. Proszę też o wyrozumiałość powodowaną faktem, że informacje o osobach biorących udział w strajku otrzymają oni dopiero w poniedziałek, będzie ona aktualizowana każdego dnia strajku.

Korzystając ze wsparcia różnych instytucji działających na terenie Kalisza stworzyliśmy ofertę zajęć dla uczniów. Wesprze ona Państwa w kwestii zorganizowania dzieciom czasu, w którym odbywają się lekcje. Oferta zostanie opublikowana na stronie www.kalisz.pl i miejskich kanałach społecznościowych, w mediach lokalnych, a także przesłana do szkół.

Miasto Kalisz nie jest stroną tego sporu. Formalnie to dyrektorzy szkół powinni spełnić żądania strajkujących, ale wszystko zależy od rokowań które ze związkami prowadzi strona rządowa. Prosimy zatem o wyrozumiałość i potraktowanie tej sytuacji jako nadzwyczajnej, na którą Prezydent Miasta Kalisza nie ma wpływu.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia do pracodawcy o zasiłek opiekuńczy w momencie przystąpienia szkoły czy przedszkola do strajku, potrzebne jest samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia jednostki oświatowej. Szkoła może na Państwa żądanie wydać zaświadczenie  o trwającej akcji strajkowej.

 

                                               Grzegorz Kulawinek

                                               Wiceprezydent Miasta Kalisza

Comments are closed.